top of page

martaalonsotejada

Alfaia Danza comeza a traballar como equipa  no 2009, recollendo a longa traxectoria da Asociación Alfaia (ata entonces especializada principalmente na pedagoxía musical). 

 

Na actualidade, a actividade de danza consolídase dentro da Asociación Alfaia (escola de música e danza) como unha oferta de calidade e interese social que se desenvolve cunha personalidade propia, como xa antes aconteceu coa actividade de música. 

Dende Danza Alfaia presentamos un achegamento á danza para todxs xs públicos, cercana, alternativa de ocio e de saúde.

Distínguímonos particularmente polo coidado da súa dimensión artística.

 

A equipa de Danza Alfaia caracterízase por estar ligada a creación escénica profesional. A profesionalidade na escea é un "xeito de facer" que se transmite nas nosas aulas.

Danza Alfaia aposta por unha pedagoxía alternativa de danza para nenxs: DanzaNenxs.

bottom of page