top of page

martaalonsotejada

  • YouTube Marta Alonso Tejada
  • Facebook - Círculo Negro
  • Instagram
 Creación, 
 interpretación e    coreografía 
 Baila un vestido verde >
 Marta Alonso Tejada  

Creación, interpretación e coreografía: Marta Alonso Tejada.

“Baila un vestido verde” é un espectáculo interactivo de danza que xoga e convida a xogar ó espectador.

O corpo, a danza e o xesto, son os códigos que se manexan para establecer un diálogo constante co público.

“O vestido verde” é o punto de encontro inicial que activa a interacción entre os presentes.

“Baila un vestido verde” é un espectáculo de danza simpática.

bottom of page